Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Pärluggla Aegolius funereus

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.