Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ormvråk Buteo buteo

Tämligen sällsynt under sträcktid. Arten är en sorkjägare som gör klokt i att snarast möjligt lämna Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.