Fåglar på Gotska Sandön

Litteraturförteckning

Bibliografier finns sist i förteckningen.

Andersson, Björn, 1996, Fåglar på Gotland 1995, Bläcku 22 (1996) s 47-84

Andersson, Björn, 1997, Fåglar på Gotland 1996, Bläcku 23 (1997) s 3-40

Andersson, Björn & Martinsson, Magnus, 1998, Fåglar på Gotland 1997, Bläcku 24 (1998) s 51-88

Andersson, Björn & Wizén, Ola, 1999, Fåglar på Gotland 1998, Bläcku 25 (1999) s 51-87

Eisen, August Gustaf, [1868], Bidrag till kännedomen om Gotska sandön., [Stockholm], Öfversigt af K.Vetenskapsakademiens förhandlingar. 25(1868):[Nr 20.], Medförfattare: Stuxberg, Anton Julius

Engström, Albert, 1926, Gotska Sandön, Stockholm : Bonnier, 182,(1)s.,28 pl.

Frankenberg, Lars, 1977, Gotska Sandön den 31 maj - 3 juni (dagboksanteckningar från 1973), i Gotska Sandön : en tvärfacklig beskrivning / [i redaktionen: Mari-Sofi Lorantz ...], 3., rev. uppl., Stockholm : Fören. Natur och samhälle, 1997, s 43-44

Grundsten, Måns, Gotska Sandön - högpotent raritetsö, Roadrunner 2006:4, s 42-47

Hasselgren, Henrik, 1909, Gotlands fåglar : deras förekomst och drag ur deras biologi, Upplaga: 2., öfversedda och tillökade uppl., Uppsala : Almqvist & Wiksell

Hedgren, Stellan, 1983, Sällsynta fåglar på Gotland, Bläcku 1983:1

Hedgren, Stellan, 1994, Sällsynta fåglar på Gotland 2, Bläcku 1994:4

Holtz, Ludwig, 1868, Die Insel Gottska-Sandö. Journal für Ornithologie, 1868, s 145.

Höjer, Jan, 1967, Gotska Sandöns fågelfauna - En kritisk studie, FoFl 62:149-222

Jansson, Karin, 1935, Iakttagelser från Gotska Sandöns fågelvärld från mitten av augusti till mitten av december 1933 och 1934. Fauna och flora 30, s 55-64

Jansson, Karin, 1937, Om fågellivet på Gotska Sandön under olika årstider. Sveriges Natur 28, s 28-36

Johansson, Kjell, 1977, Fåglar. Artikel i Gotska Sandön : en tvärfacklig beskrivning / [i redaktionen: Mari-Sofi Lorantz ...], 3., rev. uppl., Stockholm : Fören. Natur och samhälle, 1997, s 39-51

Johansson, Klas-Rune, 1999, Gotska Sandön : nationalpark i Östersjön, Stockholm : Naturvårdsverket

Lilja, Björn, Martinsson, Magnus & Wizén, Ola, 2000, Fåglar på Gotland 1999, Bläcku 26 (2000) s 43-83

Lilja, Björn & Wizén, Ola, 2001, Fåglar på Gotland 2000, Bläcku 27 (2001) s 31-67

Lilja, Björn, Hjernquist, Måns & Martinsson, Magnus, 2002, Fåglar på Gotland 2001, Bläcku 28 (2002) s 57-98

Lilja, Björn (red), 2002, Fåglar på Gotland 2002, Bläcku 29 (2003) s 57-100

Lilja, Björn (red), 2004, Fåglar på Gotland 2003, Bläcku 30 (2004) s 52-90

Lilja, Björn (red), 2005, Fåglar på Gotland 2004, Bläcku 31 (2005) s 70-104

Lilja, Björn; Lantz, Tord; Martinsson, Magnus & Ollberg, Bimbi, 2006, Fåglar på Gotland 2005, Bläcku 32 (2006) s 6-47

Lilja, Björn; Gustafsson, Fredrik; Lantz, Tord; Martinsson, Magnus & Ollberg, Bimbi, 2007, Fåglar på Gotland 2006, Bläcku 33 (2007) s 108-148

Lundberg, S., Höjer, J & Nordbeck, J., 1954, Invasion av lundsångare (Phylloscopus trochiloides) på Gotska Sandön 1954. Vår Fågelvärld 1954, s 240.

Lundberg, Stig, 1955, Smalnäbbad nötkråka (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos) häckande på Gotska Sandön 1955. Vår Fågelvärld 1955,  s 166.

Lundgren, Dan, 1982, Natthäger anträffad på Gotska Sandön, Bläcku 1982:1, s 36

Norbeck, Johan & Melin, Per, 1955, Några fågelobservationer på Gotska Sandön. Vår Fågelvärld 1955, s 240.

Noréhn, Nils, 1958, Gotska sandöns och St. Karlsös landfauna. Kapitel i Gotlands vertebrater - en zoogeografisk studie. Länsstyrelsen Gotlands län 1984, s 613-618, samt bibliografi på s 697-700. Avtryck av förf:s licentiatavh., Lund : Univ., 1958

Persson, Folke, 1929, Om fågellivet på Gotska Sandön. Sveriges Natur 1929, s 101.

Risinger, Björn, 1978, Gotska Sandön. Artlista från Skånes fältbiologers exkursion 26 maj - 2 juni 1978. Stencil.

Skid- och friluftsfrämjandet (SFF) (opubl., stencil.). Fältbiologiska lägerrapporter från Gotska Sandön år 1960.... Dessa finns på Naturvårdsverket, listade i SNV Rapport 4280 del 1.

SOF. 1990. Sveriges fåglar. 2:a uppl. Stockholm.

SOF. 2002. Sveriges fåglar. 3:e uppl. Stockholm.

SOF. 2003. Sällsynta fåglar i Sverige. 2:a uppl. Stockholm.

Sundström, C.R., 1890, Angaben der Leuchtturmwächter über das Auftreten und das Anprallen der Vögel. (Mitteil. D. Orn. Komitees), Bih. Till K.V.A.:s Handl, Bd 16, avd. 4, nr. 3, s 67. Stockholm. [Innehåller fenologiska iakttagelser av fyrmästare Julius Bourgström främst året 1886. Allmänna iakttagelser närmaste åren dessförinnan. Även nr 1 och 2, utgivna 1887 och 1888]

Sveriges fältbiologiska ungdomsförening (SFU) (opubl., stencil.). Fältbiologiska lägerrapporter från Gotska Sandön år 1964... Dessa finns på Naturvårdsverket, listade i SNV Rapport 4280 del 1.

Säve, Per-Arvid, (1811-1887), 1870, 1890, Jaktens sagor och djurlivet på Gotland samt säljakten på Gotland / av P. A. Säve ; utgivna av Herbert Gustavson, Visby : Ridelius, 1940, 192 s.

Wöhler, Willy, 1903, Från Gotska Sandön. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 1903, s 223.

Bibliografier

Hamp, Christer, [1981], Gotska Sandön 1566-1981 : en bibliografi, Borås : Bibliotekshögsk., 164 s., Specialarbete / Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan ; 1981:91

Dokumentation av de svenska nationalparkerna, D. 1 : Bibliografi / text: Jan A G Lundquist, Stockholm : Naturvårdsverket, 1994, 386 s., Rapport / Naturvårdsverket ; 4280

Gotländsk bibliografi, Visby : Kulturnämnden i Gotlands kommun, 1972-

Gotska Sandön : skildringar / sammanst. av Tryggve Siltberg, Visby : B. Press, 1979, 213 s. : ill., Gotlandica ; 17

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.