Fåglar på Gotska Sandön

Välkommen att ta en titt på dessa sidor, som huvudsakligen innehåller en artlista över fåglar sedda på Gotska Sandön.

Just nu

Artlistans ordning är nu ändrad enligt Västpalearktislistan. Några vetenskapliga namn är också ändrade för att följa samma standard. 29 december 2018 kl 10:00

Nytillkomna arter på artlistan sedan sist är spetsbergsgås, isabellastenskvätta och sibirisk järnsparv. Jag har även tagit med ett gammalt fynd av rördrom, en fågel som sågs av flera observatörer. 29 december 2018 kl 10:00

Härifrån

Google