Fåglar på Gotska Sandön

Välkommen att ta en titt på dessa sidor, som huvudsakligen innehåller en artlista över fåglar sedda på Gotska Sandön.

Just nu

En alpseglare upptäcktes idag i Fyrbyn av Anders Borgehed och David Kihlberg. Grattis till ett riktigt häftigt fynd, som dessutom kunde dokumenteras med bilder! Alpseglare är en ny art för Gotska Sandön. 27 maj 2016 kl 19:00

Den gångna helgen besöktes ön av ett litet gäng skådare som i det fina vädret lyckades hitta en för Sandön ny fågelart, nämligen skäggmes. Två honor och en hanne upptäcktes i stranddynen nära Båthuset, och de sågs även de följande dagarna. Tord Lantz som upptäckte fåglarna fick några bilder som nu finns att titta på här. Tack för dem! 10 maj 2016 kl 13:30

Jag har gått igenom alla arttexter och kompletterat med länkar till bilder och obsar i Artportalen. Samtidigt passade jag på att uppdatera fyndstatus och korrigera artlistan. Det senaste året har artlistan ökats på med medelhavstrut och med tajgasångare.

Bilder i Artportalen hittar du nu alltså länkade från varje artsida. Som exempel kan nämnas stäppsångare, brednäbbad simsnäppa, sibirisk gransångare och vitnäbbad islom.

Jag vill också tipsa om fåglar som blivit filmade på Sandön. Särskilt kan nämnas svarttärna och ägretthäger av Per Åsberg samt stäppsångare av Johan Ställberg.

Den rödstrupiga sångaren har fallit bort från artlistan. Detta beror på att arten har splittats i tre former, och att inget av de tre fynden på Sandön för närvarande säkert kan föras till endera arten. 8 december 2015 kl 6:00

Härifrån

Google