Fåglar på Gotska Sandön

Gotska Sandön 7 juni 2007 - Blåtrasten eftersöks.

Fyra glada blåtrastkryssare, från vänster Mårten Norman, Daniel Avenäs, Lina Jansson och Raúl Vicente. Alla berättade tjänstvilligt om hur blåtrasten hade betett sig dagen före. De tre övriga blåtrastkryssarna inklusive upptäckaren fanns inte på plats under de få timmar vi var i Fyrbyn.

Fyra glada blåtrastkryssare

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.