Fåglar på Gotska Sandön

Gotska Sandön nyårsveckan 2003-2004 : Summering av resan.

Vackert och fågelfattigt är en bra summering av denna resa. De enda tättingar som vi såg regelbundet var svartmesar. De fanns i stort sett överallt där det fanns tallar. Även talgoxar fanns glest utmed stränderna, och då och då såg vi korsnäbbar. Alla som vi kunde bestämma var större korsnäbb. Överraskningar var trädlärka, alförrädare, svart rödstjärt och nötkråka. Antalet fågelarter stannade vid 45.

Ett stort tack till föreståndaren Daag som gjorde denna resa möjlig!

Bilder från resan.

Vecka 52 2003

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.