Fåglar på Gotska Sandön

Torsdag 3 oktober 2002

Gotska Sandön

Sista hela dagen på ön bjöd på nordvästlig vind, 4 m/s, molnfritt och god sikt. Från kl 16 ökande molnighet från SO. Sträckbevakning på Bredsandsudde hela förmiddagen och en stor del av eftermiddagen. Mycket måttligt sträck över havet, men en hel del småfågel visade sträckrörelser. Dagens art blev mycket överraskande salskrake, en art som inte tidigare noterats från Gotska Sandön. Ny art för resan blev dessutom domherre, som var väntad. En bändelkorsnäbb sågs då och så vid Kapellängen och Fyrbyn. En gulhämpling, troligen samma som igår sågs också.

Hamnudden

Gamla gården

Sankt Anna

Bredsandsudde

Fyrbyn

Lägerplatsen

Kapellängen

Sälbo lövskog

Helikopterlandningsplatsen

Nordvästön

Bredsandsudde

Dagbok fredag 4 oktober, sjunde dagen.

Vecka 40 2002

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.