Fåglar på Gotska Sandön

Onsdag 2 oktober 2002

Gotska Sandön

Tidig morgon vid Kyrkudden lockade 6 av resenärerna. Det hade varit mulet under natten. På morgonen V 4 m/s, svalt, god sikt, växlande molnighet. Under dagen mest molnfritt och varmt i skyddade lägen. Kyrkuddsgänget gick Franska bukten - Höga Land - Hamnudden - Gamla gården. För övrigt mest bevakning av lokalerna på Nordvästön, men Patrik var en sväng vid Hamnudden på kvällen. Dagens art var bofink, som i flockar rörde sig längs stränderna. Många sågs också insträckande vid Kyrkudden tillsammans med ängspiplärkor m.fl. tättingar. Vid Kyrkudden låg 5 gråsälar tidvis mycket nära oss. En död finskmärkt årsunge av gråtrut hittades vid Kyrkudden.

Hamnudden

Gamla gården

Sankt Anna

Tärnudden

Bredsandsudde

Fyrbyn

Lägerplatsen

Kapellängen

Bredsandsdungen

Högalandsudden

Franska bukten

Vassesten

Båthuset

Västra sidan

Helikopterlandningsplatsen

Nordvästön

Kyrkudden

Franska bukten

Dagbok torsdag 3 oktober, sjätte dagen.

Vecka 40 2002

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.