Fåglar på Gotska Sandön

Tisdag 1 oktober 2002

Gotska Sandön

Det hade regnat en skur på natten. På morgonen kyligt och nordlig vind, ca 10 m/s. Halklart och god sikt. Sträckspaning på Bredsandudde mellan 6 och 18. Dåligt sträck på morgonen, men mellan kl 10 och 13 bra fart på småfågel, särskilt ängspiplärka och bofink. Diverse nyanlända fåglar, såsom trädlärka, grönfinkar, hämpling. Johan S och Johan M tog sig till Tärnudden och spanade sträck där mellan 6.30 och 8. Därefter gick de Franska bukten - Kyrkudden och åter hem längs norra sidan. De hade två större piplärkor längs vägen. Sivert och Mats tog sig med cykel till Hamnudden. Gick längs Höga land, en uppe på krönet och en i strandkanten. Därefter hem tärnuddsvägen, som var svårcyklad, trots att sanden nu är betydligt fastare än sommartid. Patrik var också nere vid Hamnudden och Höga land. Gott om ladusvalor vid Höga land.

Hamnudden

Sankt Anna

Tärnudden

Kyrkudden

Säludden

Stora Beckrevet

Bredsandsudde

Fyrbyn

Lägerplatsen

Kapellängen

Högalandsudden

Skogsudden

Franska bukten

Vassesten

Västra sidan

Helikopterlandningsplatsen

Nordvästön

Bredsandsudde

Hamnudden

Lägerplatsen

Dagbok onsdag 2 oktober, femte dagen.

Vecka 40 2002

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.