Fåglar på Gotska Sandön

Måndag 30 september 2002

Mycket folk på morgonen vid Bredsandsudde, vilket gav utdelning bl.a. i en större piplärka och en obestämd locustella. Vinden var västlig, ca 10 m/s. Det var växlande molnighet och ca 13 grader varmt. Under dagen besöktes lokalerna kring lägerplatsen, samt Stora Beckrevet, Sälbo lövskog, Kyrkudden och Lilla Idemoren. Bäst med fågel var det längst uppe i nordväst. Sträcket över havet var magert, men en Bredstjärtad labb, den första för Gotska sandön, lyckades några se. Fåglar som var allmänna, men som inte räknades var: Tordmule, Större hackspett, Ängspiplärka, Gärdsmyg, Järnsparv, Rödhake, Koltrast, Kungsfågel, Svartmes, Talgoxe, Blåmes, Mindre korsnäbb, Större korsnäbb.

Stora Beckrevet

Bredsandsudde

Lilla Idemoren

Kapellängen

Sälbo lövskog

Stenrevet

Båthuset

Helikopterlandningsplatsen

Nordvästön

Bredsandsudde

Kyrkudden

Dagbok tisdag 1 oktober, fjärde dagen.

Vecka 40 2002

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.