Fåglar på Gotska Sandön

Gotska Sandön söndag 3 juni 2001.

Bredsandsudde - Gamla gården - Gamla högalandsvägen - Högalandsvägen - Eken (Braustens ängar) - Högaland - Hamnudden - smala stigen ovanför burgen - Västra sidan.

Bredsandsudde, sträckräkning 04.00-ca 07.00. Vindstilla, mulet, disigt, "giftigt". Bertil, Johan S, Peter S.

Bertil och Fredrik gjorde ett ryck ner till Höga land. Vi mötte Johan S och Mattias vid Hamnuddsängen som hade gått ner längs västra sidan. Vädret mitt på dagen: NO ca 8 m/s, mulet och lätt regn.

Bredsandsudde

"Blå lagunen" vid Bredsandsudde.

Peter

Peter på spaning vid Bredsandsudde.

Jorduggla

En jorduggla som kom insträckande och satte sig i buskagen.

Fredrik vid Gamla gården

Fredrik strax framme vid Gamla gården där man ser rester efter gammal betesmark med enbuskar.

Eken

Framme vid Eken, strax öster om Högalandsudden.

Storlom

Två storlommar som rastade utanför Högalandsudden.

Svärta

Svärtor vid Högalandsudden.

Brausten

Vid Braustens ängar hör man ofta grönsångare och gransångare.

Höga land

Utsikt från Höga land.

Höga land

Jordstjärna

En jordstjärna hittade vi på Höga land.

Skogsudden

Utsikt mot Skogsudden.

Strandskata

Strandskata som häckade vid Skogsudden.

Skogsudden

Skogsudden och bortom den Sankt Annae udde. Detta är den viktigaste barnkammaren för ejder på Gotska sandön.

Ejdrar vid Bourgströms

Ejdrar vid Bourgströms.

Bourgströms

Hamnudden

Resterna efter Hamnuddens gamla fyr.

Ängsrest vid Hamnudden

En ängsrest finns kvar strax norr om Hamnudden. Erosionen är kraftig, och ängen kommer snart att vara försvunnen.

Västra sidan från Hamnudden

Utsikt mot Västra sidan och Varvsbukten.

Dagens fågellista

Gotska Sandön

Bredsandsudde, Gotska Sandön

Fyrbyn, Gotska Sandön

Bourgströms dyn, Gotska Sandön

Högalandsudden, Gotska Sandön

Skogsudden, Gotska Sandön

Hamnudden, Gotska Sandön

Varvsbukten, Gotska Sandön

Vassesten, Gotska Sandön

Dagbok måndag 4 juni, sjätte och sista dagen.

Vecka 22 2001

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.