Fåglar på Gotska Sandön

Gotska Sandön torsdag 31 maj 2001.

Bredsandsudde - Kapellängen - Västra sidan.

Bredsandsudde, sträckräkning 3.45-6.45. V ca 7 m/s, god sikt, +5 °C, nästan molnfritt.

Norra fyren

Bredsands fyr

Soluppgång vid Bredsand

Soluppgång vid Bredsandsudde

Lagun vid Bredsandsudde

Lagunen vid Bredsandsudde.

Sträckande prutgäss

Sträckande prutgäss.

Gök

En orädd gök som höll till vid Kapellängen.

Göktyta

Göktyta.

Törnskata

Törnskata.

Buskskvätta

Buskskvätta, hona.

Kapellänget

Södra delen av Kapellänget där en mindre flugsnappare sjöng.

Stora Idemoren

Stora Idemoren

Stora Idemoren

Stora Idemoren

Vattenhålet vid Inre dynkärret på Bredsandsudde

Vattenhålet vid Inre dynkärret på Bredsandsudde.

Större korsnäbb

En ung större korsnäbb som hittades död vid lägerplatsen.

Kapellänget

Kapellänget.

Dagens fågellista

Gotska Sandön

Bredsandsudde, Gotska Sandön

Kapellänget, Gotska Sandön

Dagbok fredag 1 juni, tredje dagen.

Vecka 22 2001

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.