Fåglar på Gotska Sandön

Rapport från resan 21 till 24 maj 1999.

Deltagare

Våren 1999

Milda vindar hade gjort att björkar generellt var utslagna. Aspar slog delvis ut medan vi besökte ön och i extremt skyddade lägen hade även ekar slagit ut. Majvivor stod i full blom i yttre dynsvackan på Bredsandsudde, och vid Hamnudden blommade mandelblom och femfingerört för fullt på de minimala ängarna kring den sedan länge raserade fyren.

Om denna rapport

Vad gäller denna rapport, så är den fullständigast för de första dagarna. De följande dagarna är mer fokuserade på vad som var nytt för den dagen och därför är arter med någorlunda jämn förekomst mellan dagarna inte redovisade.

Anmärkningsvärda observationer

Vitnäbbad islom
1 ad i sommardräkt str NO kl 04.55, Bredsandsudde, 990522 (BJ)
Fjällgås
1 str NO i flock med 80 prutgäss kl 06.45, Bredsandsudde, 990522 (BJ)
Prutgås
7570 str NO Bredsandsudde 990522 (BJ)
Trana
1 ex Höga land 990523
Turturduva
1 ex Bredsand 990523 på f.m. (BJ)
Sidensvans
1 ex vid Kapellänget, åtminstone 990524
Svart rödstjärt
1 hona Fyrbyn 990522 (Alla)
Svarthakad buskskvätta
1 ad hane 300 m söder om Vassesten 990523-24 (Alla)
Mindre flugsnappare
2 ex Bredsand udde, 1 ex Bredsands fyr 990522 (BJ), 1 honfärgad Hamnudden 990524 (BJ)
Ortolansparv
1 sj Västra sidan 990523
Videsparv
1 Kapellänget 990521 (PS)

Dagbok för 21 maj, första dagen.

Vecka 20 1999

Artiklar

Reserapporter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.