Fåglar på Gotska Sandön

Galleri : Blandade bilder : Skärfläcka Recurvirostra avosetta. Foto: Måns Grundsten.

Skärfläcka

Bredsandsudde 31 maj 2006.

Foto: Måns Grundsten © 2006.

Bildgallerier

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.