Fåglar på Gotska Sandön

Galleri : Vecka 22 2014. Foto: Fredrik Ström

Rostsängare?

Rostsängare? Sylvia inornatus. Lilla Beckrevet 26 maj 2014.

Foto: Fredrik Ström © 2014.

Bildgallerier

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.