Fåglar på Gotska Sandön

Galleri : Vecka 22 2009. Foto: Johannes Rydström

Smalnäbbad simsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus. Stora Beckrevet 24 maj 2009.

Foto: Johannes Rydström © 2009.

Bildgallerier

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.