Fåglar på Gotska Sandön

Galleri : Vecka 22 2007. Foto: Markus Tallroth

Småsnäppa

Småsnäppa Calidris minuta.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Bildgallerier

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.