Fåglar på Gotska Sandön

Galleri : Vecka 22 2007. Foto: Markus Tallroth

Hona svarthakad buskskvätta

2K hona svarthakad buskskvätta Saxicola torquatus som visade karaktärer för både östlig och västlig typ. Öster om Båthuset 31 maj 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Bildgallerier

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.