Fåglar på Gotska Sandön

Galleri : Vecka 23 2004. Foto: Johan Södercrantz

Större strandpipare

Större strandpipare Charadrius hiaticula. Stora Beckrevet 6 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Bildgallerier

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.