Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sillgrissla Uria aalge

Ses fåtaligt runt Sandön i april till oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.