Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dubbeltrast Turdus viscivorus

Tämligen talrik på sträck vår och höst. Enstaka sjungande fåglar har hörts in i juni månad.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.