Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ringtrast Turdus torquatus

Tämligen talrik i april och början av maj. Sällsynt senare i maj och i början av juni samt i oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.