Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Björktrast Turdus pilaris

Talrik på sträck vår och höst. Ses fåtaligt i maj och i juni. Arten häckar såvitt känt inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.