Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Taltrast Turdus philomelos

Häckar troligen årligen med ett fåtal par och häckning är konstaterad vid några tillfällen. Talrik på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.