Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Koltrast Turdus merula

Häckar med i stort sett ett par i varje mor. Tycks vara den enda trastart som lyckas bra med sitt näringsfång på ön. Talrik på sträck vår och höst. Ses fåtaligt även på vintern.

Första fyndet:

Koltrast

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.