Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödvingetrast Turdus iliacus

Talrik på sträck vår och höst. Enstaka rödvingetrastar har hörts sjunga så sent som i början av juni, men häckning misstänks ej.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.