Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gärdsmyg Troglodytes troglodytes

Häckar troligen årligen med några tiotal par på platser med närhet till lövträd såsom Stora Idemoren, Höga åsen och Högaland.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.