Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödbena Tringa totanus

Ses fåtaligt i april till augusti.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.