Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dammsnäppa Tringa stagnatilis

Ett fynd:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.