Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skogssnäppa Tringa ochropus

Ses fåtaligt på sträck från april till augusti. Oftast ses enstaka fåglar.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.