Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gluttsnäppa Tringa nebularia

Ses fåtaligt och oftast enstaka i april till oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.