Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Grönbena Tringa glareola

Uppträder oftast enstaka eller i små flockar i april till september. Kan ibland rasta flera dagar på Bredsandsudde.

Första fyndet:

Grönbena

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.