Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartsnäppa Tringa erythropus

Svartsnäppa

Adult svartsnäppa Bredsandsudde 31 maj 2005.

Foto: Måns Grundsten © 2005.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.