Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartsnäppa Tringa erythropus

Svartsnäppa

1K svartsnäppa Bredsandsudde 13 augusti 2005.

Foto: Bertil Johansson © 2005.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.