Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartsnäppa Tringa erythropus

Ses tämligen sällsynt och nästan alltid enstaka i april till september.

Första fyndet:

SvartsnäppaSvartsnäppa

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.