Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis

Den kentska tärnan ses regelbundet och fåtaligt under vår och sommar på Gotska Sandön, talrikare i september och i oktober. Den har inte konstaterats häcka på Sandön.

Första fyndet:

Kentsk tärna

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.