Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gravand Tadorna tadorna

Gravanden häckar inte på Gotska Sandön. Arten ses fåtaligt från mars till september.

Första fyndet:

GravandGravandGravand

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.