Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödstrupig sångare Sylvia cantillans.

Rödstrupig sångare

Stora Beckrevet, 26.5 2009.

Foto: Johannes Rydström © 2009.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.