Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Trädgårdssångare Sylvia borin

Ses och hörs tämligen talrikt under sträckperioden på våren, mer sällan på hösten. Fåtalig häckfågel.

Första fyndet:

Trädgårdssångare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.