Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stare Sturnus vulgaris

Häckar sedan gammalt på Gotska Sandön, till exempel med åtskilliga par i Kapellänget. Ses relativt talrikt på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.