Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Turturduva Streptopelia turtur

Turturduvan ses då och då i slutet av maj och i början av juni, men är inte riktigt årligen förekommande. Talrikare än turkduvan.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.