Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Turkduva Streptopelia decaocto

Ses sparsamt i maj, juni och juli.

Första fyndet:

TurkduvaTurkduva

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.