Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Turkduva Streptopelia decaocto

Ses sällsynt i maj, juni och juli.

Första fyndet:

Turkduva

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.