Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fisktärna Sterna hirundo.

Fisktärna

Bredsandsudde vecka 22 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.