Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fisktärna Sterna hirundo

Fisktärnan har under de senaste årtiondena häckat i fyra kolonier: På Bredsandsudde, vid Stora Beckrevet, vid Tärnudden och i Varvsbukten. Den största kolonin är den på Bredsandsudde med uppåt ett hundratal par. Fisktärnan häckar på gräsklädda dyner nära vattnet.

Första fyndet:

FisktärnaFisktärna

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.