Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Småtärna Sternula albifrons

Sparsam gäst. Ses oftast enstaka eller parvis. 1 augusti 2007 sågs hela 25 småtärnor samtidigt rasta på Bredsandsudde.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.