Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kustlabb Stercorarius parasiticus.

Kustlabb

Bredsandsudde 17 augusti 2006. Från vänster till höger en ung kustlabb, en adult kustlabb och en fisktärna.

Foto: Bertil Johansson © 2006.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.