Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kustlabb Stercorarius parasiticus.

Kustlabb

Bredsandsudde 16 augusti 2006. Fågeln till vänster är en ungfågel, de två i mitten adulta fåglar och fågeln till höger är fisktärnan vars byte labbarna är ute efter. Det gick oftast till såhär: Ungfågeln började en attack och sedan anslöt de äldre fåglarna och avslutade.

Foto: Bertil Johansson © 2006.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.