Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kustlabb Stercorarius parasiticus

Ses tämligen fåtaligt på sträck i maj och början av juni samt i slutet av juli till september.

Första fyndet:

KustlabbKustlabbKustlabbKustlabbKustlabb

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.