Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Silvertärna Sterna paradisaea.

Silvertärna

Bredsandsudde, 1 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.