Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Silvertärna Sterna paradisaea

Silvertärnor konstateras sällsynt häcka på Gotska Sandön. År 2004 häckade tre par på Bredsandsudde i låga nästan vegetationsfria sanddyner närmast havet. Arten kan uppträda talrikt under höststräcket i juli och augusti.

Första fynden:

SilvertärnaSilvertärna

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.